Vetansvar logotyp, länk till startsidan.

Rättsinformation

Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Förvaltningslag (2017:900)

Djurskyddslagen(2018:1192)

För att kunna läsa ovanstående lagar så gå in på http://rkrattsbaser.gov.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och sök rätt på lagen där.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:9) om
behörigheter för djurhälsopersonal Pdf, 885 kB, öppnas i nytt fönster.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2023:21) om veterinärs ordination av lälemedel, djurhållares registrering av uppgifter samt operativa ingrepp som djurhållare får utföra Pdf, 716.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2023:19) om djurhälsopersonal Pdf, 778.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2023:20) om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt om veterinärs tillhandahållande av läkemedel till sådana personer

Ytterligare föreskrifter om djurhälsopersonalens yrkesutövning finns på Jordbruksverkets hemsida
http://www.jordbruksverket.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Justitieombudsmannen (JO) har i beslut av den 2023-10-18 i ärendenr 2045-2021 riktat allvarlig kritik mot Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Beslutet finns att läsa på JO´s hemsida, www.jo.se Länk till annan webbplats.