Vetansvar logotyp, länk till startsidan.

Hur du gör en anmälan

Ansvarsnämnden tar endast emot skriftliga anmälningar. Fyll i formuläret via nedanstående länk eller skicka anmälan per post. Det går inte att anmäla ett djursjukhus eller en djurklinik utan enbart namngivna personer som tillhör djurhälsopersonalen. För att anmälan ska kunna tas upp till prövning måste den person som anmälts ha fått del av anmälan inom två år från det att händelsen inträffade. Nämnden prövar inte anmälningar som handlar om otrevligt bemötande, räkningar eller skadestånd. Anmälan är kostnadsfri.

När du anmäler bör du tänka på följande

  • ange datum för behandlingstillfället/tillfällena (får inte vara äldre än två år)
  • uppge namnet på den personen du vill anmäla samt om möjligt även vilket yrke han/hon tillhör och adress
  • skriv en redogörelse om vad som har hänt
  • försök precisera din kritik mot den personen som du vill anmäla
  • bifoga de handlingar som du vill styrka din redogörelse med
  • om du vill att någon annan än du själv ska föra din talan i ansvarsnämnden ska denna person utrustas med fullmakt.
  • länk till formulär för anmälan

Om du vill skicka din anmälan per post ställs den till:

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård

Box 322

551 15 Jönköping.