Vetansvar logotyp

Ledamöter

Ordinarie ledamöter i ansvarsnämnden

Ordförande - Hovrättsrådet Christer Ganelind

Leg. veterinär Johanna Löthman
Distriktsveterinär med inriktning smådjur. Överveterinär som även jobbar med kvalitetsfrågor centralt för Distriktsveterinärerna.

Docent Anna Tidholm
Dipl. EVICM, VMD, Docent. Veterinär vid Djursjukhuset Albano.

Docent Karin Holm Forsström
Klinikchef och docent i stordjurskirurgi vid UDS. Specialkompetens i hästens sjukdomar.

Docent Annika Bergström
Dipl. ECVS, VMD, Docent. Specialist i kirurgi (smådjur) vid SLU och veterinär vid Djursjukhuset Albano.

Leg. veterinär Carl Hård af Segerstad

Hovslagmästare Chrichan Ivarius

Leg. djursjukskötare Helena Lindberg
Examen vid SLU, Djursjukvårdarprogrammet.

Ersättare i ansvarsnämnden

Vice ordförande - Rådmannen Anna Kramer

Agronom Sanna Soleskog
Rådgivare på Boehringer Ingelheim Animal Health, lantbrukare

Klinikveterinär Josefine Öberg
Dipl. ECVCP. Klinikveterinär smådjur, specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Klinikveterinär Sivert Viskjer
Dipl ECVS, kirurg vid Specialistdjursjukhuset Strömsholm

Leg. veterinär Nils Ronéus
VMD. Specialistkompetens i hästens sjukdomar.​

Jur. kand Göran Wahlman
Svensk Travsport (ST).

Leg. sjukgymnast Cajsa Ericson
Ordförande i LSVET (Leg. sjukgymnast inom veterinärmedicin). Djursjukgymnast gdk av Jordbruksverket vid Mälaren Hästklinik, Sigtuna. Specialistkompetens i sjukgymnastik inom veterinärmedicin.

Leg. djursjukskötare Mikaela Eldh
Universitetsdjursjukhuset vid SLU

Kansliet

Sekreterare - Annelie Svensson (jurist)

Sekreterare - Rebecka Rittsél Levinsson (jurist)

Administratör - Petra Hasselfjäll