Vetansvar logotyp, länk till startsidan.

Ledamöter

Ordinarie ledamöter i ansvarsnämnden

Ordförande - Hovrättsrådet Christer Ganelind

Leg. veterinär Johanna Löthman
Överveterinär inom Distriktsveterinärerna med inriktning smådjur.

Docent Anna Tidholm
Dipl. EVICM, VMD, Docent. Veterinär vid Djursjukhuset Albano.

Docent Karin Holm Forsström
VMD, docent i stordjurskirurgi vid UDS. Specialistkompetens i hästens sjukdomar.

Docent Annika Bergström
Dipl. ECVS, VMD, Docent. Specialist i kirurgi (smådjur) vid Djursjukhuset Albano.

Leg. veterinär Carl Hård af Segerstad
fd Avdelningschef vid SVA

Hovslagmästare Chrichan Ivarius

Ersättare i ansvarsnämnden

Vice ordförande - Rådmannen Anna Kramer

Agronom Sanna Soleskog
Rådgivare på Boehringer Ingelheim Animal Health, lantbrukare.

Klinikveterinär Josefine Öberg
Dipl. ECVCP. Klinikveterinär smådjur, specialist i hundens och kattens sjukdomar vid Bagarmossens smådjursklinik.

Klinikveterinär Sivert Viskjer
Dipl ECVS, kirurg vid Specialistdjursjukhuset Strömsholm.

Leg. veterinär Nils Ronéus
VMD. Specialistkompetens i hästens sjukdomar.​

Jur. kand Göran Wahlman

Leg. sjukgymnast Cajsa Ericson
Djursjukgymnast gdk av Jordbruksverket vid Mälaren Hästklinik, Sigtuna. Specialistkompetens i sjukgymnastik inom veterinärmedicin.

Leg. djursjukskötare Mikaela Eldh
Uppsala veterinärklinik.

Kansliet

Sekreterare - Annelie Svensson (jurist)

Sekreterare - Rebecka Rittsél Levinsson (jurist)

Administratör - Petra Hasselfjäll