Vetansvar logotyp, länk till startsidan.

Gör en anmälan

Nämnden kan inte ta upp anmälningar gällande otrevligt bemötande, fakturor, skadestånd eller annan ekonomisk kompensation. Det är inte heller en uppgift för nämnden att besvara allmänna frågor, exempelvis vad som är det bästa botemedlet eller hur ett djur bör tas om hand i största allmänhet. Anonyma anmälningar behandlas inte.

Tänk på att förbereda alla uppgifter innan registrering börjar, då formuläret är aktivt 15 minuter efter påbörjad registrering.

Dina kontaktuppgifterObservera att den som anmäls måste kunna delges anmälan inom två år.

Tänk på att det är endast den som äger djuret eller har det i sin vård som är behörig att göra en anmälan.


Man kan endast anmäla enskilda personer. Det går inte att anmäla en klinik.

Personen måste tillhöra djurhälsopersonalen

Personen måste tillhöra djurhälsopersonalen


Observera att nämnden inte kan ta upp anmälningar gällande fakturor, otrevligt bemötande eller skadestånd. Anmälan måste avse en person som tillhör djurhälsopersonalen som du anser ha felbehandlat ditt djur i sin yrkesutövning.
Bilagor
Har du journal och/eller andra dokument som kan belysa saken kan du scanna och bifoga fil eller maila filerna till vetansvar@jordbruksverket.se
Personuppgiftsbehandling