Vetansvar logotyp

Tillgänglighet för vetansvar.se

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur vetansvar.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vetansvar.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via kontaktformulär på den här sidan.

Svarstiden är normalt fyra arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Problem vid navigering med hjälpmedel. Navigationen är inte uppmärkt som navigation i koden. WCAG 1.3.1 (A)
  • Vid navigation med tangenter kan användaren inte hoppa över återkommande innehåll. WCAG 2.4.1 (A)
  • Beskrivande rubrik saknas på startsidan. WCAG 2.4.6 (AA)
  • Användaren får inte tillräcklig hjälp av beskrivande texter vid ifyllnad av formulär. WCAG 3.3.3 (AA)
  • Användaren får inte möjlighet att korrigera, ångra eller bekräfta vid anmälan. WCAG 3.3.4 (AA)

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 oktober 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en snabb självskattning (intern testning) av vetansvar.se. Senaste bedömningen gjordes den 20 november 2020 och är godkänd av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Vi arbetar för att kunna göra en djupare analys av sidan under våren 2020.

Ganskningssmetod

  • Snabbganskning av sidan med verktyget Accessibility Insights for Web.
  • Manuell ganskning av bakomliggande kod.

Webbplatsen publicerades den 1 april 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-11-20.

Kontaktformulär

Länk till den sida som problemet uppkommer på

Beskriv det hinder du har stött på