Vetansvar logotyp

Kontakt

Myndighetens kansli finns i Jönköping där nämndens sekreterare (jurist) och en assistent arbetar.

Postadress:
Box 322, 551 15 JÖNKÖPING

Besöksadress:
Vallgatan 8

Telefon:
036-15 58 53

Fax:
036-19 05 46

Hemsida:
www.vetansvar.se

E-post:
vetansvar@jordbruksverket.se

Ordföranden:
Hovrättsrådet Christer Ganelind

Kansliet:
Juristen Annelie Svensson

Telefontider:
Kl. 09:00 - 12:00 och 13:00 - 15:00, ändrade tider vissa dagar före helgdag samt i samband med möten

Besök:
Efter överenskommelse