Vetansvar logotyp

Gör en anmälan

Nämnden kan inte ta upp anmälningar som handlar om räkningar, otrevligt bemötande eller skadestånd. Det är inte heller en uppgift för nämnden att besvara allmänna frågor, exempelvis vad som är det bästa botemedlet eller hur ett djur bör tas om hand i största allmänhet. Anonyma anmälningar behandlas inte.

Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter
(nämnden kan som ett disciplinärende inte ta upp händelser som är mer än två år gamla)
Har du journal och/eller andra dokument som kan belysa saken kan du scanna och bifoga fil eller maila filerna till vetansvar@jordbruksverket.se

Har du journal och/eller andra dokument som kan belysa saken kan du scanna och bifoga fil eller maila filerna till vetansvar@jordbruksverket.se

Personuppgiftsbehandling