Vetansvar logotyp

Rättsinformation

Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Förvaltningslag (1986:223)

Djurskyddslagen(1988:534)

För att kunna läsa ovanstående lagar så gå in på http://rkrattsbaser.gov.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och sök rätt på lagen där.

Statens jordbruksverks föreskrifter (2009:83) och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens jordbruksverks föreskrifter (2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning
(upphävd)

Statens jordbruksverks föreskrifter (2013:42) om läkemedel och läkemedelsanvändninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens jordbruksverks föreskrifter (2009:85) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård
(upphävd)

Statens jordbruksverks föreskrifter (2013:41) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1998:38) om journalföring och uppgiftslämnande m.m.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ytterligare föreskrifter om djurhälsopersonalens yrkesutövning finns på Jordbruksverkets hemsida
http://www.jordbruksverket.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster