Vetansvar logotyp

Rättsinformation

Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Förvaltningslag (2017:900)

Djurskyddslagen(2018:1192)

För att kunna läsa ovanstående lagar så gå in på http://rkrattsbaser.gov.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och sök rätt på lagen där.

Statens jordbruksverks föreskrifter (2016:9llänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens jordbruksverks föreskrifter (2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens jordbruksverks föreskrifter (2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ytterligare föreskrifter om djurhälsopersonalens yrkesutövning finns på Jordbruksverkets hemsida
http://www.jordbruksverket.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster