Ansvarsnämnden
för djurens hälso- och sjukvård
Box 322
551 15 Jönköping

Tel. 036- 15 58 53
Fax. 036-19 05 46

Hur du gör  en anmälan

Ansvarsnämnden tar endast emot skriftliga anmälningar. Det går inte att anmäla ett djursjukhus eller en djurklinik utan enbart namngivna personer som tillhör djurhälsopersonalen. För att anmälan ska kunna tas upp till prövning måste den person som anmälts ha fått del av anmälan inom två år från det att händelsen inträffade. Anmälan är kostnadsfri.
 
När du anmäler bör du tänka på följande:
 

Anmälan ställs till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård och sänds till Box 322, 551 15 Jönköping.