Ansvarsnämnden
för djurens hälso- och sjukvård
Box 322
551 15 Jönköping

Tel. 036- 15 58 53
Fax. 036-19 05 46

webbredaktör@vetansvar.se

Välkommen till Ansvarsnämnden för

djurens hälso- och sjukvård

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård är en myndighet som prövar frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonalen. I djurhälsopersonalen ingår legitimerade veterinärer, legitimerade djursjukskötare, godkända hovslagare och legitimerad personal inom humanvården som har godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård.
 
Ansvarsnämnden prövar också frågor om återkallelse av legitimation/godkännande för ovan nämnd personal och begränsningar i förskrivningsrätten för veterinärer.
 
Ansvarsnämnden är en självständig myndighet som är direkt underordnad Jordbruksdepartementet.
 
Om du anser att en person som tillhör djurhälsopersonalen har felbehandlat ditt djur kan du anmäla det som har hänt till ansvarsnämnden:
Din anmälan innebär att en skriftlig process inleds mellan dig och veterinären. Ansvarsnämnden prövar om det finns skäl att tilldela den som anmälts en disciplinpåföljd. Ansvarsnämnden har ingen tillsynsfunktion över djurhälsopersonalen. Handlingarna i ett ärende är allmänna och oftast också offentliga. När handläggningen av ärendet är klar fattar ansvarsnämnden ett skriftligt beslut. Beslutet går att överklaga.
 
Ansvarsnämnden består av 16 personer:
En ordförande, en vice ordförande och sju ordinarie ledamöter med var sin ersättare.
 

Myndighetens kansli
finns i Jönköping där nämndens sekreterare (jurist) och en assistent arbetar.

Postadress:Box 322, 551 15 JÖNKÖPING
Besöksadress:Vallgatan 8
Telefon:036-15 58 53
Fax:036-19 05 46
Hemsida:www.vetansvar.se
E-post:vetansvar@jordbruksverket.se
Ordföranden:Hovrättsrådet Christer Ganelind
Kansliet:Juristen Annelie Svensson
 Assistenten Charlotte Johansson
Telefontider:Kl. 09:00 - 12:00 och 13:00 - 15:00, ändrade tider vissa dagar före helgdag samt i samband med möten
Besök:Efter överenskommelse